Yabancı Personel Çalışma izni alınan yabancının işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde ne yapılmalıdır?

Yabancı personelin işe başlamaması, başladıktan sonra işten ayrılması halinde, işveren Yabancı Personel çalışma izni İptal bilgilerini içeren dilekçeyi PDF. Formatında internetten yükleyerek iptal ettirmekle yükümlüdür.

Ayrıca kağıt ortamında Bakanlığa gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. İptal edilmemesi halinde iptal edildiği güne kadar, yabancının SGK ve vergi ödemelerini devlete ödemekle yükümlüdür.