Bir yabancıyı part-time (kısmi süreli) çalıştırmak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Yabancı Personel Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığa beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin tam olarak ödenmesi kaydı ile yabancıları Part-time (kısmi süreli) olarak çalıştırabilirler