Aynı ildeki iki ayrı tesisimiz için yapmayı planladığımız yatırımlarımız için tek bir Yatırım Teşvik Belgesi alabilir miyiz?

YTB kapsamı iki ayrı yatırımın altyapı bütünlüğünü sağlanacak şekilde projelendirilmesi halinde mümkündür. Ancak, aynı organize sanayi bölgesinde aynı yatırımcıya ait iki ayrı tesiste yapılacak yatırımlar için tek bir Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmektedir.