Asgari sabit yatırım tutarı: Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan harcama tutarının, asgari sabit yatırım tutarı altında kalması halinde yapılacak işlem nedir?

Teşvik Belgesi kapsamında yapılan harcama tutarı, asgari sabit yatırım tutarından daha az olması halinde, yatırımcının teşvik belgesi iptal edilebilir. Yatırımcının yararlandığı destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.