180 günde 90 gün yasal kalma süresini tamamlamış yabancılar, yurt dışında kalması gereken süreyi beklemeden ikamet izni almak şartıyla Türkiye’ye tekrar giriş yapabilir mi?

Türkiye’ye girişine mani başka bir husus yoksa giriş tarihinden itibaren ikamet izni almak üzere on gün (10) içinde yaşadıkları ildeki Yabancılar Şube Müdürlüklerine başvurmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri kaydıyla girişlerine izin verilmektedir. Kendisine verilen matbu formda belirtilen hususları kabul eden yabancıların genel hükümler çerçevesinde giriş işlemlerine başlanmaktadır.