4M, MASLAK ŞİŞLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDE SOSYAL SORUMULUK HİZMETİ KAPSAMINDA, İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPMIŞTIR.

4M Danışmanlık kurucusu Himmet ÖZTÜRK ile İhracat Yönelik Destekler uzmanı Metin AKAN, Maslak Şişli Endüstri Meslek Lisesinde, ihracata yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirme sunumu ve söyleşisi yapmıştır.