4M, “İK AJANDASI” TEMALI İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİNE KATILMIŞTIR.

İnsan kaynaklarına dair bir çok konuyu ele alan “İK Ajandası” temalı İnsan Kaynakları Kongresi 11 Mayıs’ ta Wyndham otel’ de gerçekleşmiştir.

Kongrede; değişen dünya, değişen insan, yeni bir kuşak, yenileşim, çalışan bağlılığı, aidiyet ve üretkenlik konuları saygıdeğer bir çok konuşmacı tarafından ele alınmıştır.