4M, GT’2019 TÜRKİYE JEOTERMAL KONGRESİNE KATILMIŞTIR.

Şirket kurucumuz Himmet Öztürk, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi kapsamında, jeotermal enerji üretiminin uluslararası standartlara ulaşmasını hedefleyerek, sektörün öncü ve EPDK Üretim Lisansı sahibi 30 firmasını bir çatı altında toplayarak çalışmalarına başlayan Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği’” nin düzenlemiş olduğu GT’2019 Türkiye Jeotermal Kongresine katılmıştır.

Jeotermal Enerji sektörünün gelecek planının ve teknolojik yeniliklerin konuşulduğu kongre oldukça keyifli ve verimli geçmiştir.