4M DANIŞMANLIK, TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİNİN VERİLDİĞİ 27. KALİTE KONGRESİNE KATILMIŞTIR.

KALDER tarafından 27.si düzenlenen Kalite Kongresi,  Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde  da 13 – 14 Kasım 2018 tarihlerinde ‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek” teması ile gerçekleştirilmiş ve Türkiye Mükemmellik ödülleri yine sahiplerini bulmuştur.

KalDer’ in 27 yıldan bu yana kesintisiz olarak verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri, mükemmellik yolculuğuna çıkan firma ve kurumların geleceklerinin şekillenmesinde önemli bir paya sahiptir.

Görkemli açılışlarla başlayan Kongre’ de yer alan oyuncu Halit ERGENÇ, “yaşanabilir bir dünya için, çocuklarımıza yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmamız” gerektiği konusunu vurgulamıştır.

EFQM Modeli, kurumların başarılarının sürdürülebilir olmasında ve büyümesinde, verimli iş modelleri geliştirmelerinde, stratejik planlama süreçlerinde önemli bir rehberdir. Bu durum hem kamu hem de özel sektör için geçerlidir. Rekabetin boyutlarının hızla arttığı bir çağda küresel yönetim modellerini kullanmak, “Sürdürülebilir Ortak Gelecek” için kaçınılmaz olacaktır.

4M Danışmanlık, 17-18 Kasım 2015 tarihlerinde Türkiye Kalite Derneği tarafından İstanbul’da yapılan 24. Kalite Kongresinde Mükemmellik Yolculuğunda Kararlılık Belgesini almıştır. 

Bu güzel organizasyon için KALDER ekibine teşekkürü borç biliriz.