4M, ANTALYA’ DA GERÇEKLEŞEN 10. KOZMETİK KİMYASI ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİNE KATILMIŞTIR.

İthal İzinleri Ekibimiz, 21-23 Şubat 2020 tarihlerinde, Antalya “Mirage Park Resort” da 10. Kozmetik Kimyası Üretimi ve Standardizasyonu Kongresine katılmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir çok Dernek ve Üniversite’ den konuşmacıların da yer aldığı Kongrede, üretim ve Ar-Ge çalışmalarının daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, özel sektör, kamu ve kurum temsilcilerinin yanı sıra akademideki araştırmacıların da bulunduğu bir toplantının yapılması, Proje İşbirlikleri Platformunun oluşturulması ve ortak proje yapma kültürünün geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Uzmanlarımıza, ilgileri, başarı ve katılımlarından ötürü teşekkür ederiz.