TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Vatandaşlığın istisnai olarak kazanımında asgari şartlar ve yapılan son değişiklikler;

19.09.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanıma kolaylıklar getirilmiştir.

Normal şartlarda Türkiye’ye gelerek vize veya vize muafiyet süresinde daha uzun kalmak isteyen yabancıların, ikamet izni veya çalışma izni alması gerekmekte olup, Türk vatandaşlığı talebinde bulunacak yabancıların ise 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanunu ile belirlenen sürelerde Türkiye’de kalması ve bakanlık tarafından belirlenen asgari şartları sağlaması gereklidir.

12.12.2016 tarih ve 9601 sayılı karar ile, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılma şartlarına bazı maddeler eklenmiştir.  Bu kapsamda belirli tutar ve şartlar altında sabit sermaye yatırımı yapanlar, taşınmaz satın alanlar, istihdam oluşturanlar, Türk bankalarında mevduat tutanlar, Devlet borçlanma araçlarını satın alan yabancılar istisnai olarak Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

İlgili karar tarihi sonrasında birçok Türk vatandaşlığı başvurusu işleme alınmış ve sonuçlandırılmıştır, fakat başvuru için gerekli asgari tutar veya miktarı yüksek bulan yabancılar ise işlem gerçekleştirememiştir.

Bu kapsamda talepler dikkate alınarak değerlendirilmiş ve Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar 19.09.2018 tarih ve 106 sayılı karar ile resmi gazetede yayınlanmıştır.

Karar ile yatırım tutarlarında ve bazı şartlarda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır;

En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirilme şartı, 500.000 Anerikan Dolarına indirilmiştir. (ilgili yatırımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir.)

En az 1.000.000 Amerikan doları tutarında taşınmaz tutarı 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz/Türk Lirası’na düşürülmüştür. (Taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmelidir.)

En az 100 kişilik istihdam oluşturma şartı 50 kişiye düşürülmüştür. (Oluşturulan istihdamın gerçekleştirildiği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmelidir.)

En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarı mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda tutma şartı 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz/Türk Lirası’na düşürülmüştür. ( Mevduatı 3 (üç) yıl ilgili banka tutmak ve bu durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmesi gerekmektedir.

En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alma tutarı 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz/Türk Lirası’na düşürülmüştür. ( 3 (üç) yıl boyunca satış yapmadan tutma işleminin Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir.)

Yukarıdaki maddelere ek olarak en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 (üç) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancıların, Türk Vatandaşlığı başvurusunda istisnai olarak bulunabileceği belirlenmiştir.

Başvuruları gerçekleştirmeden önce araştırmaların eksiksiz yapılması ve başvuru sonrasında işlemlerin takip edilmesi, yatırımların bilinçli olarak yapılmasını sağlayacaktır.

Detaylı bilgi için 4M uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Hemen Arayın