2024 BRÜT ASGARİ ÜCRET HAKKINDA

01.01.2024 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 2024 yılı brüt asgari ücret tutarı 20.002,50 TL olarak güncellenmiştir.

Bu tarih itibariyle yapılan çalışma izin başvurularında, çalışma izni ile ilgili yabancılara ödenmesi gereken brüt ücretlerin bu tutar üzerinden dikkate alınması gerekmektedir.

Çalışma izni başvuru kriterleri doğrultusunda yabancı çalışanların meslek gruplarına göre verilmesi gereken brüt tutarlar ile ilgili 4M uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Detaylı bilgi için;

Tel: 0312 550 50 50
E-mail: 4m@4m.com.tr