Deprem Bölgesindeki Yatırımcılarımız İçin Yatırım Teşvik Karar’ında Önemli Değişiklikler

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan Ek 6923 nolu Karar ve 134 nolu OHAL Kararnamesiile yapılan değişiklikler;

 • Yatırım Teşvik Belgeli bazı yatırımların tamamlanmış sayılması
  Genel ve Bölgesel düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerin tamamlama vizeleri
  mevcut hali ile kapatılacaktır.
 • Yatırım Teşvik Süreleri:
  Deprem Bölgesindeki yatırımcılarımızın Yatırım Teşvik Süreleri 3 Yıl Uzatıldı.
  Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen
  Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kilis ve Elazığ illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinin süresi üç yıl uzatıldı.
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılan Kredilerin Yükümlülüğü
  Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin 11 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen geri ödeme yükümlülüklerinin, 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dâhil) yerine getirilememesi durumunda, faiz veya kâr payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmez ve geri ödeme yükümlülüğünün ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılır.
 • Öncelikli Yatırımlara “vulkanize kauçuk” yatırımı eklendi.
  6 ncı bölgede yer almamaları şartıyla Öncelikli yatırım konularına 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek yatırım türlerine US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb) eklendi;
 • Lisanssız Enerji Yatırımları Kapatma (Tamamlama Vizesi) :
  Lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacak;
 • Yer Tahsisi Verilmeyecek yatırım Konularına “Enerji Yatırımları” eklendi.
  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yatırım yeri tahsis edilmeyen yatırımlara elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlar dahil edildi;

Tıklayınız >> 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012-3305 – EK 134 NOLU KARAR
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012-3305 – EK 6923 NOLU KARAR

 

Detaylı bilgi için uzmanlarımızı arayabilirsiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr