2023 Yılı Çalışma İzni Harçları ve Değerli Kart Bedeli

2023 Yılı Çalışma İzni Harçları ve Değerli Kart Bedeli

Yabancı çalışanlara verilecek çalışma izinleri ve değerli kağıt bedelleri harca tabi olup harç miktarları 01.01.2023 tarihi itibariyle değişmiştir.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınmakta olup ilgili harç ve değerli kağıt tutarları aşağıda belirtilmiştir;

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2023 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil) 3.090,2 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 6.180,4 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 9.270,6 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 30.914,5 TL
Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı 1.149.60 TL
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

Bakanlıkça düzenlenen her bir çalışma izni belgesi için alınacak olan değerli kağıt bedeli

356.00 TL

Ödemeler yabancı çalışanların kimlik numaraları üzerinden yapılacaktır. Yabancı kimlik numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir. Harç tutarları, bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

– Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,

– Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla yabancının kimlik numarası üzerinden yatırılacaktır.

Harç ödemesi yapılabilecek başlıca kurumlar;

– T.C. Ziraat Bankası 

– T. Vakıflar Bankası

– T. Halk Bankası

Harç tutarlarının bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yatırılması gerekmektedir.

NOT: Kaybolan çalışma izin belgesinin yeniden çıkartılması için çalışma izni güncel harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedelinin tamamı tahsil edilecektir.