AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %75‘E ÇIKARILDI.

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, teknokentlerde ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinde;

– Gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen, ilgili personelin toplam sayısının veya toplam çalışma süresinin %75’i Bölge veya merkez dışında geçirdikleri süreler kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır. Böylece, bir önceki (4625 sayılı) Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen %50 bölge dışı çalışma süresi oranı %75’e çıkarılmıştır.

Buna bağlı olarak bu alanlarda çalışan personellerin toplamının %25 ‘i bölgede, kalan %75 zamanı uzaktan çalışma olarak gösterilerek tam zamanlı teşvikten faydalanabilecektir.

5806 sayılı Kararın yayımlanması ve 4625 sayılı Kararın yürürlükten kaldırılması sonucunda;

a) 17.10.2021 – 20.07.2022 tarihleri arasındaki sürelerde bölge dışı çalışma oranı %50,
b) 21.07.2022 – 31.12.2023 tarihleri arasında bölge dışı çalışma oranı %75

olarak uygulanacaktır.

Konuyu Gelir İdaresi Başkanlığının bölge dışı çalışma uygulamasına ilişkin tebliği kapsamında kısa bir örnekle ele almak gerekirse;

Örneğin; Ar-Ge merkezi veya teknokentte aylık 180 saat çalışma süresi bulunmaktadır. Ar-Ge personeli (A), 180 saat olan çalışma süresinin ¼’ünü (aylık 45 saatini) merkez veya bölge içinde, ¾’ünü (aylık 135 saatini) merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiştir. Bu durumda, (A)’ya ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Örneğin; Ar-Ge merkezi veya teknokentte aylık 180 saat çalışma süresi bulunmaktadır. Ar-Ge personeli (B), aylık 180 saat olan çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde, diğer 3 Ar-Ge personeli olan (C), (D) ve (E) ise çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiştir. Bu durumda, (B)’ye ödenen ücretin tamamı ile bu personelin çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde merkez veya bölge dışında çalışmış olan (C), (D) ve (E)’nin ücretinin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Ayrıca, 2022/Temmuz ayının;

– 01.07.2022 – 20.07.2022 bölümü için %50,

– 21.07.2022 – 31.07.2022 bölümü için ise %75

oranı dikkate alınarak bordrolarda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr