SGK Ürün Takip Sistemine Kayıtlı Tıbbi Malzemelere Ait Fotoğrafların Düzeltilmesi Hakkında Duyuru

08.04.2022 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ürün Takip Sistemine Kayıtlı Tıbbi Malzemelere Ait Fotoğrafların Düzeltilmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.
Duyuruya istinaden;
10.12.2021 tarihinde yayımlanan duyuruda; gerek Kurumumuz, gerek bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonu üyeleri gerekse de sağlık hizmeti sunucularının tıbbı malzeme kullanımlarında oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla;Tıbbi malzeme firmalarının ÜTS sisteminde kayıtlı bulunan ve SUT kodu-barkod eşleştirmesi yapılmış tüm barkodlara ait tıbbi malzeme ile bundan sonra eşleştirme talebinde bulunulacak olan barkodlara ait tıbbı malzemelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere,-Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının,
-Satışa hazır haldeki tıbbi malzemenin barkod numarası da görülecek şekilde paketinin, paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin tüm yönlerden çekilmiş fotoğraflarının, 31.12.2021 tarihine kadar ÜTS’ye kaydedilmesi gerektiği bildirilmiştir.Ancak firmalar tarafından Kurumumuza yapılan geri bildirimlerde, ÜTS’ye kaydedilecek fotoğrafların hangi özelliklerde olacağına dair tereddütlerin oluştuğu belirtilmiştir.

Bu doğrultuda;
ÜTS sisteminde kayıtlı bulunan ve SUT kodu-barkod eşleştirmesi yapılmış tüm barkodlara ait tıbbi malzeme ile bundan sonra eşleştirme talebinde bulunulacak olan barkodlara ait tıbbı malzemelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere,

-Satışa hazır haldeki tıbbi malzemenin barkod numarası ve Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının da görülecek şekilde paketinin (EK-1),
-Paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin açık halde çekilmiş fotoğrafı (EK-2) ile
SUT alan tanımında ürüne ait her hangi bir özellik isteniyor ise bu özelliği gösteren fotoğrafının (EK-3),
-Barkod numarası ve Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının görülecek şekilde satışa hazır haldeki paketi ile paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin yan yana çekilmiş fotoğrafının (EK-4),

Duyuru için tıklayınız.
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE KAYITLI TIBBİ MALZEMELERE AİT FOTOĞRAFLARIN DÜZELTİLMESİ HAKKINDA DUYURU

08.04.2022 tarihinde yayınlanan  SGK Ürün Takip Sistemine Kayıtlı Tıbbi Malzemelere Ait Fotoğrafların Düzeltilmesi Hakkında Duyuru Ekinde yer alan ürün görsellerine aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

Duyuru Eki:
Ürün Görselleri

 

ÜTS’ye kaydedilmesi hususunda,
Bilgilerinize sunarız.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.
0312 550 50 50 – 0212 573 01 01
4m@4m.com.tr