YATIRIMCILARIN DİKKATİNE LİSANSSIZ GES VE RES YATIRIMLARI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÖLGESEL DESTEKLERİ KAPSAMINA ALINDI.

24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5029 sayılı Bakanlar Kurulu Karar’ına istinaden lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı desteği sağlanmaksızın, 1 inci, 2 inci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlandırılacaktır.

İlgili karar için tıklayınız.

 

Detaylı bilgi için 4M uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50

0312 573 01 01

4m@4m.com.tr