Yatırım Teşvik Kapsamında İnşaatta Kdv İadesi İndirimi Uygulama Süresi Uzatıldı

YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA İNŞAATTA KDV İADESİ UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI

Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında İmalat Sanayinde (US 97 Kodu 15-37) gerçekleşecek yatırımlarda İnşaatta KDV iadesi Uygulaması 31.12.2024’e kadar uzatılmıştır.

Tebliğ Maliye Bakanlığı KDV ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında değişiklik tebliği olup,
ayrıca yatırım teşvik belgesi tebliğinde de yayımlanmasını beklenmektedir.

İnşaatta KDV İadesi Uygulaması 2017 ve 2024 yılları için
+15 Puan Vergi İndirimi uygulaması 01.01.2017 – 31.12.2022 tarihleri arasıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi alacak ve teşvik belgesi kullanan tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler sizler için düzenlenmiş ve aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37. Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047)
(31.12.2021 t. 31706 s. R.G.)

İNŞAATTA KDV İADESİ                                                                                        

MADDE 2– 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi,
mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanır.

VERGİ İNDİRİMİ + 15 PUAN                                                                               

2012/3305 KARAR – GEÇİCİ MADDE 8

MADDE 2- (1) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01/01/2017 – 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına +15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr