ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE KAYITLI TIBBİ MALZEMELERİN REFERANS/KATALOG VE/VEYA MODEL/VERSİYON NUMARALARI İLE FOTOĞRAFLARIN DÜZELTİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu, 10.12.2021 tarihindeÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE KAYITLI TIBBİ MALZEMELERİN REFERANS/KATALOG VE/VEYA MODEL/VERSİYON NUMARALARI İLE FOTOĞRAFLARIN DÜZELTİLMESİ HAKKINDA DUYURU yayımlamıştır.

Duyuruya istinaden;

20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvurularının değerlendirilmesi sırasında bazı firmalara ait ürünlerde Referans/Katalog ve/veya Model/Versiyon numaralarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinde kayıtlı olmadığı görülmüş olup, bu husus tıbbi malzemelerin bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonlarında incelenmesi esnasında tereddütlere sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle; bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonu üyeleri ve sağlık hizmeti sunucularının tıbbı malzeme kullanımlarında oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla; Tıbbi malzeme firmalarının ÜTS sistemine kayıtlı bulunan ve SUT kodu-barkod eşleştirmesi yapılmış bulunan tüm barkodlara ait tıbbi malzeme ile bundan sonra eşleştirme talebinde bulunulacak olan barkodlara ait tıbbı malzemelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere,

  • Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının,
  • Satışa hazır haldeki tıbbi malzemenin barkod numarası da görülecek şekilde paketinin, paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin tüm yönlerden çekilmiş fotoğraflarının, 31.12.2021 tarihine kadar ÜTS’ye kaydedilmesi gerekmektedir.

İlgili Duyuru Metni için tıklayınız.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr