DAHİLDE İŞLEME KAPAMALARINA EK SÜRE VERİLMESİ

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Dahilde İşleme İzin Belgeleri / Dahilde İşleme İzinlerine ilişkin geçici 36 ncı maddesiyle değişiklik yapılmış olup, 05.11.2021 tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB/Dİİ için ek süre hakkı tanınmıştır.

Buna göre;
İhracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan DİİB/Dİİ ne, 31/12/2021 tarihi dahil olmak üzere, iki ayı geçmemek üzere ek süre başvurusu yapılabilecektir.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Duyurusu  için tıklayınız.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr