Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler İçin C Grubu Başvuru Yapılması Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu, 25.11.2021 tarihinde “AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER İÇİN C GRUBU BAŞVURU YAPILMASI HAKKINDA DUYURU” yayımlamıştır.

Duyuruya istinaden;

Duyuru eki listesinde yer alan “Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler” için Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodu barkod eşleştirmesi yapılacaktır.

Söz konusu eşleştirmelere ilişkin başvurular 01-10 Ocak 2022 tarihleri arasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. ÜTS sistemine yapılan başvuru sonrası oluşan dilekçeye,

*Taahhütnameyi,

*Ürün kataloğu (referans numarası/katalog numarası üzerinde yer almalı),

*Ürün kullanım kılavuzunu (Sınıf-I ürünler hariç),

*Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin dekontu,

Eklemek suretiyle en geç ÜTS sistemi üzerinden yapılan elektronik başvurunun yapıldığı tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içinde SGK Evrak Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Duyuru eki listelerinde yer alan ürünler için yukarıda belirtilen süre ve esaslar doğrultusunda C grubu SUT kodu barkod eşleştirme başvurusu yapmayan firmaların bu ürünleri 30.04.2022 tarihinden itibaren geri ödeme kapsamından çıkartılacaktır.

 

İlgili Duyuru Metni için tıklayınız.

İlgili Duyuru Metni Ek Listesi için tıklayınız.

 

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0312 573 01 01

4m@4m.com.tr