KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK uyumu hukuki, teknik ve idari boyutları olan kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir.

Bilişim hukuku alanında, uzman avukat ve teknik personel ile KVKK kapsamındaki sorumlulukların, her yönüyle ele alınması gerekmektedir.

Bilindiği üzere; 2016 yılında yayınlanan Kanun (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilere bir takım yükümlülükler ve bunlara ilişkin idari ve cezai yaptırımlar getirmiştir.

Bu kapsamda Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilmektedir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 136. Maddesi uyarınca kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

KVKK kapsamında VERBİS sistemine kayıt için aşağıda beliritilen tarihler öngörülmüştür.

Dolayısıyla hastane, muayenehane, eczane gibi ana faaliyet alanı özel nitelikli kişisel veri işleme olan kuruluşların 31 Mart 2021 tarihine kadar bu yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.

Veri Sorumlusu VERBİS’e Kayıt İçin Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 30.09.2020
Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 30.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

(Özel hastane, muayenehane, eczane, diş kliniği, laboratuvar bu kapsamdadır)

31.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.03.2021

 

KVKK uyum danışmanlığı kapsamında bilgi almak için arayabilirsiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr