Garanti Belgesi / Satış Sonrası Hizmetleri / Kullanma Kılavuzu Yönetmeliklerindeki Değişiklikler Hakkında Duyuru

5 Kasım 2020 tarih ve 31295 sayılı Resmi Gazeteye göre;

Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetleri ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliklerinde kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) tanımlarında değişiklik yapıldı.

Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri kullanılmamış mallar için Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorunda olacaklar; Garanti belgesinin düzenlenerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya ait olacak. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilecek.

Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin yapılan satışlarda tüketicilere verilecek garanti belgesinde, Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişi bilgileri ile yetkilisinin imzası kaşesi, Fatura tarih ve sayısı, Malın tüketiciye teslim tarihi gibi bilgilerin yer alması şartı ve Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda yer alan imza ve kaşe şartı aranmayacak. Ayrıca, Yönetmelik eki Garanti Belgesi ile Satılması Zorunlu Olan Ürünler Listesinde de değişiklik yapıldı.

Satış Sonrası Hizmetleri Değişikliği

Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilecek.

Fakat tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna aittir. Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda imza şartı aranmayacak.

Kullanma Kılavuzu Değişikliği

Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi, tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi de web sitesinde bulunmalıdır.

Resmi Gazete linki için tıklayınız.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr