2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmıştır.

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin ve “16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete”’de yayımlanmış Tebliğde yapılan değişiklikle;

 • Enerji verimliliğine yönelik yatırımlara ilişkin müracaatlarda gerekli enerji tasarrufu oranı yüzde 20 den yüzde 15 e indirildi azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceği taahhüdü kaldırıldı;
 • Hazır giyim yatırımlarının mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde komple yeni yatırım olarak değerlendirilmesi şartı kaldırıldı;
 • Bakanlık İl Müdürlükleri de yatırımların tamamlama ekspertizinde görev alabilecek;
 • Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgelerin bulunduğu EK-2 listesi kaldırılmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlk Yetkilendirme Başvurularının KEP adresi üzerinden yapılması :

 • ETUYS sisteminde ilk defa Teşvik başvurusunda bulunacak firmalara
  Yatırımcılara Kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabına sahip olma şartı ve yetkilendirme evraklarının KEP Hesabı üzerinden yapılması şartı getirildi.
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğine Kayıtlı elektronik posta (KEP), Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS), KEP hesabı tanımları eklendi;
 • Yatırımcılara Kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabına sahip olma şartı getirildi;
 • Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilecek;
 • Yatırımcılara yetkilendirme başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmek yükümlülüğü getirildi;
 • Yatırımcı veya kullanıcılara ait bilgi ve belgelerdeki değişikliklerin gönderimi de KEP üzerinden yapılabilecek. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, Yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi alacak ve teşvik belgesi kullanan tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler, yatırımcılar için düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

2012_-1_-_EK_DEGISIKLIK_TEBLIGI için tıklayınız.
2012_-1_-_EK_DEGISIKLIK_-_ELEKTRONIK_ORTAMDA_BASVURU_-_KEP için tıklayınız.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

 0312 550 5 0 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr