TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) BAŞLAMA TARİHİ 31/12/2020 TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİR.

İMMİB Duyurusuna istinaden;

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı’nca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.

Mezkur konuya ilişkin Ticaret Bakanlığının 31.08.2020 tarihli yazısında mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30 Eylül 2020 (bu tarih dâhil) tarihine uzatıldığı bildirilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, kayıtlı yararlanıcı sayısının beklenen seviyeye ulaşmamış olması, tümüyle yeni bir sisteme geçişin; pandemi nedeniyle ihracat desteklerine ihtiyaç duyan firmalar üzerinde mağduriyete ve verilen desteklerin azalmasına sebep olabileceğinden bahisle, firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Destek Yönetim Sistemi’ne geçiş sürecinin 3 ay daha uzatılabilmesini teminen; mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerinin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü ve/veya dördüncü fıkralarında yer alan “6 (altı)” ibarelerinin “9 (dokuz)” olarak değiştirilmesi Bakanlık Makamının 17.09.2020 tarihli Onayı ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bu kapsamda, anılan düzenleme çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün ve DYS’ye geçiş süresinin 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

İMMİB Duyurusu için tıklayınız.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr