Dahilde İşleme Rejimi Döviz Kullanım Oranı Hk.

( 04 Haziran 2020 Perşembe )

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; 2020/10 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, ayrıca Mezkur Tebliğ değişikliği ile Tebliğde sadece azami döviz kullanım oranı belirlenerek sektörel bazda döviz kullanım oranlarının azami oranı aşmamak kaydıyla Bakanlıklarınca tespit edilmesinin sağlandığı bildirilmiştir.

Aynı yazıda devamla; Bakanlıklarınca sektör bazında belirlenen azami döviz kullanım oranlarının yer aldığı tablo ekte iletilmiş olup, 29.05.2020 tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde söz konusu oranların dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ek: Döviz Kullanım Oranları Tablosu

Kaynak: egebirlik.org.tr (Ege İhracatçılar Birliği) 

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.
0312 550 50 50 – 0212 573 01 01
4m@4m.com.tr

Hemen Arayın