ÇELTİK İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

3/4/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2020” ibaresi “30/6/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ için tıklayınız
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-7.htm

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 1 01
4m@4m.com.tr