BAZI TIBBİ CİHAZ VE EŞYALARIN İHRACI ÖN İZNE BAĞLANMIŞTIR

26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6) ile, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmaz.

Aynı Tebliğ’ in  ekinde yer alan (EK: 2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 33-40’ıncı sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Tebliğ için tıklayınız.

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)

Detaylar için 4M uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01
4m@4m.com.tr