AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ DÜZENLEME HK

15.03.2020 Tarihinde T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 5746 ve 4691 kanunları kapsamındaki firmalar geçici olarak çalışmalarını fiziki alan içerisinde gerçekleştirme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu firmalar sistem portalından merkezlerindeki kişiler için  dışarda geçirilen süre alanından COVİD-19 seçimi yaparak bildirimde bulunmalıdır.

Ayrıca Nisan 2020 sonuna kadar geçerli olan bu uygulama17.04.2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete ’de7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  yayınlanan değişiklik ile;

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir.

Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.

Detaylı bilgi için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr