Koronavirüs Salgını Sebebiyle “DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE/İZİNLERİNE” ve “VERGİ RESİM HARÇ İSTİNASI BELGELERİNE” Mücbir Sebep/Ek Süre Hk

Koronavirüs Salgını Sebebiyle “DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE/İZİNLERİNE” Mücbir Sebep/Ek Süre Hk

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31429883-451.01 sayılı yazısında; Koronavirüs salgını sebebiyle mücbir sebep kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgelerine/İzinlerine ilave süre verilmesinin uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Ayrıca Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Makamının 18 Mart 2020 tarihli Onayı ile;

Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ’in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi,

 

Koronavirüs Salgını Sebebiyle “VERGİ RESİM HARÇ İSTİNASI BELGELERİNE”  Mücbir Sebep/Ek Süre Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31429883-451.01 sayılı yazısında, 18 Mart 2020 tarihli Onayı ile;

Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Vergi Resim Harç İstinası Belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istinası belgelerine konu işlemler için, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat: 2017/4 sayılı Tebliğ’in 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi,

Hususları uygun görülmüştür.

Detaylar için 4M Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

 

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01
4m@4m.com.tr