2020 Yılı Çalışma İzni Harçları ve Değerli Kart Bedeli

Yabancı çalışanlara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup harç miktarları 01.01.2020 tarihi itibari ile Harçlar Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO:84) ve 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (SIRA NO: 64) üzerinden değişikliğe uğramıştır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınacaktır.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınmakta olup ilgili harç ve değerli kağıt tutarları aşağıda belirtilmiştir;

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2020 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil) 932,90 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 1,865.80 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 2,798.70 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 9,331.60 TL
Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı 347,10 TL
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

Bakanlıkça düzenlenen her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden, alınacak olan değerli kağıt bedeli

110,00 TL

 

Ödemeler yabancı çalışanların kimlik numaraları üzerinden yapılacaktır. Yabancı kimlik numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç tutarları, bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

– Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,

– Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla yabancının kimlik numarası üzerinden yatırılacaktır.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

– T.C. Ziraat Bankası 

– T. Vakıflar Bankası

– T. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir.

Harç tutarlarının bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yatırılması gerekmektedir.