YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA GERÇEKLEŞECEK YATIRIMLARDA İNŞAATTA KDV İADESİ VE +15 PUAN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI…

Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında İmalat Sanayinde (US 97 Kodu 15-37) gerçekleşecek yatırımlarda İnşaatta KDV iadesi ve +15 Puan Vergi İndirimi Uygulaması uzatılmıştır.

Tebliğ Maliye Bakanlığı KDV ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında değişiklik tebliği olup, ayrıca yatırım teşvik belgesi tebliğinde de yayımlanmasını bekliyoruz.

İnşaatta KDV İadesi Uygulaması 2020 ve 2021 yılları için
+15 Puan Vergi İndirimi uygulaması 01.01.202031.12.2022 tarihleri arasıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi alacak ve teşvik belgesi kullanan tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler, sizler için düzenlenmiş ve mailimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37. Maddesi ile
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9. Maddesinin
Uygulama Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)
(30.12.2019 t. 30994 s. R.G.)

İnşaatta KDV İadesi
MADDE 1- (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun,
imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi içinde uygulanır.

Vergi İndirimi + 15 Puan
MADDE 2- (1) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına +15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı % yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

INSAATTA KDV IADESI VE +15 PUAN VERGI INDIRIMI MALIYE TEBLIGI EK – 1402 için tıklayınız.

4M Teşvik uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.
0312 550 50 50
0212 573 01 01