01.06.2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı turizm tesisleri kapsamında “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” güncellenmiştir.

01.06.2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı turizm tesisleri kapsamında “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” güncellenmiştir.

Yönetmelik; turizm tesislerinin belgelendirilmesi, turizm tesislerinin genel asgari nitelikleri, tesis türleri, turizm belgesinin iptali v.b. bölümlerden oluşmaktadır.

Bu yönetmeliğin 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 10/05/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğe bağlı çeşitli usul ve esaslar da Bakanlık tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tebliğler ile düzenlenecektir.

“Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği” de 06.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.