Yabancı Sermayeli Yatırımlar Faaliyet Bilgi Forum Bildirimi İçin Mayıs Ayı Son Tarih

ÖNEMLİDİR

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN FAALİYET BİLGİ FORMUNUN BİLDİRİMİ 

Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülükleri için MAYIS AYI SONU son tarih… 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan yabancı sermayeli şirketler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından her yıl Mayıs ayı sonuna kadar bildirimde bulunulması zorunluluğu bulunmaktadır.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafına yapılacak bu bildirim;

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.06.2018 t. 30438 s. R.G.) kapsamında yayım tarihi itibari ile web tabanlı uygulama ile Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapılacak ve bundan sonraki işlemlerde yine E TUYS sistem üzerinden takip edilecektir.

Yabancı Sermayeli Olmayan Şirketler,

4875 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler; – Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya – Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

4M, belirtilen zamanlarda yapılacak bildirimleriniz için firmanız adına yetki alarak işlemlerinizi gerçekleştirmek için hizmet sunmaktadır. 

Uzmanlarımızı aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50

0212 573 01 01