YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI KARAR VE TEBLİĞDE EK DEĞİŞİKLİKLER YAYIMLANDI

YATIRIMCILARININ DİKKATİNE…

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI KARAR VE TEBLİĞDE EK DEĞİŞİKLİKLER YAYIMLANDI…

Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında +15 Puan Vergi İndirimi, Bina İnşaatta KDV iadesi
Tekstil , Seracılık ve Yaşlı ve Engelli Bakım Evleri yatırımları ile birlikte Bakanlık/Kurum/Müdürlük isimlerinde değişiklik yayımlanmıştır.

Yürürlükte olan 2012-3305 sayılı Karar ve eki 798 sayılı ek karar ile düzenlemeler yapılmıştır.Yatırım Teşvik Belgesi alacak tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler,
sizler için düzenlenmiş ve mailimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

**+15 PUAN VERGİ İNDİRİMİ ve BİNA İNŞAATTA KDV İADESİ

+15 puan Vergi İndirimi ve bina inşaatta KDV iadesi 31.12.2019 sonuna kadar uzatılmıştır.

** TEKSTİL YATIRIMLARINDA DEĞİŞİKLİK 
Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen Dokuma yatırımlarında Modernizasyon (Yenileme) şartı kalkmış olup, tamamlama vizesi yapılmamış (kapatılmamış) teşvik belgeleri bölgesel teşvik belgesine dönüştürülerek kapatılabilecektir.

** SERACILIK YATIRIMLARI KAPASİTE / DEKAR DEĞİŞİKLİK  
Seracılık yatırımlarında kapasite (alan)
1 ve 2. bölgede 40 dekar yerine 20 dekar, 3. bölgede 20 dekar yerine 10dekar olarak değişmiştir.

** YAŞLI VE/VEYA ENGELLİ BAKIM MERKEZi VE ESENLİK TESİSİ YATIRIMLARI  
Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.”Öncelikli Yatırım kapsamında değerlendirilmektedir.

Tıklayınız >>İlgili ek ve güncel teşvik mevzuat
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012-3305 – GÜNCEL
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012-3305 – EK KARAR – 798

4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Saygılarımızla
0312 550 50 50
0212 573 01 01