TİTUBB Sistemindeki Kayıtların Durumu Hakkında Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 26.10.2018 tarihli duyurusu “ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ İŞ SÜREÇLERİNDE TİTUBB’DEKİ KAYITLARIN DURUMU” istinaden;

Daha önce 29.10.2018 tarihinde tamamen kapatılacağı ilan edilen TİTUBB sistemi ile ilgili olarak, sektörden gelen talepler doğrultusunda kurum tarafından yeniden değerlendirilmiştir.

Buna göre;

  • 02.07.2018 tarihinde tekil takibi başlatılan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler
  • 01.10.2018 tarihinde tekil takibi başlatılan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki sınıf III risk düzeyine sahip ürünlerin ÜTS’ye aktarımlarının 29.10.2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Diğer ürün gruplarında bu tarih 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Belirlenen tarihler itibariyle ilgili ürün grupları için TİTUBB sistemi kapatılacak olup, ihale ve geri ödeme gibi tüm süreçler ÜTS esas alınarak devam edecektir.