YATIRIMCILARIN VE YENİ TEŞVİK BELGESİ ALACAK FİRMALARIN DİKKATİNE…

Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri E–Başvuru (E TUYS) ile yapılacaktır.

10.06.2018 tarih ve 30447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2018/2) yayınlanmıştır.

02.07.2018’ den itibaren Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Tebliğ ve 2012/3305 sayılı Teşvik Kararının ek 2018/2 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Ek Değişiklik Tebliği kapsamında başvurular iki aşamada ve web ortamında tarafından yapılacaktır.

Başvuru İşlemleri Süreci

 • Aşama : 4M Danışmanlık tarafından,
  firmanızın yetkilendirme işlemi için E-TUYS sistemine kaydı
 • Aşama : Yatırım teşvik belgesi müracaat dosyanızın (projenizin)
  4M Danışmanlık tarafından hazırlanması ve firmanıza onaya (imzaya) sunulması
 • Aşama : Firmanızdan gelecek onaylı evrakların ve projenizin;
  4M Danışmanlık tarafından E-TUYS sistemine başvurusu,
  Teşvik Belgenizin Bakanlık (kurum) takibi ve belge onay/çıkış süreci ile
  Teşvik Belgesi süre sonuna kadar tüm teşvik işlemlerinizle ilgili olarak
  Danışmanlık Hizmeti olacaktır.

 4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Hemen Arayın