YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA E – BAŞVURU ( E-TUYS) YETKİLENDİRMESİ SİSTEMİNE GEÇİLMEKTEDİR.

ÖNEMLİ DUYURU !!!

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA E – BAŞVURU ( E-TUYS) YETKİLENDİRMESİ SİSTEMİNE GEÇİLMEKTEDİR.

31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ”Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği” ne göre; 02.07.2018 tarihinden itibari ile Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla, yatırımcı adına yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından elektronik ortamda yürütülecektir.

31 Mayıs 2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği” ile yatırımcının ve yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların sisteme tanımlanması mümkün kılınmıştır. 10/06/2018 tarihli ve 30447sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/2 sayılı Tebliğ ile birlikte yatırım teşvik belgelerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin elektronik ortama alınmasına ve kullanıcıların teşvik belgelerine ilişkin tüm işlemlerini Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapmasına imkân sağlanmıştır.

Tebliğ’de de açıkça belirtildiği üzere, Tebliğ hükümleri 02/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek ve sistem de anılan tarihte kullanıma açılacaktır.

02/07/2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin kâğıt ortamında yürütülmesine devam edilecektir.

Söz konusu “E TUYS” sisteminde işlem yapılabilmesi için yatırımcının veya yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların sisteme tanımlanması gerekmektedir.

“Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği için tıklayınız..

 “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/2 sayılı Tebliğ” için tıklayınız..