TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ GEÇİCİ 32. MADDE KAPSAMINDA EK SÜRE HAKKI

TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ GEÇİCİ 32. MADDE KAPSAMINDA EK SÜRE HAKKI

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine (İhracat: 2006/12) yayınlanan ek tebliği ile Geçici 32. Madde eklenmiştir.

Geçici 32. Madde: 08.06.2018 tarihinde önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Özetle 08.06.2018 tarihinden önce düzenlenen DİİB belgelerine yukarıdaki şartları sağlamaları ve başvurularının uygun bulunması halinde diğer süre haklarından hariç belge süresinin yarısı kadar ek süre verilmektedir.

Koşula sağlayan firmaların en son 07.09.2018 tarihine kadar başvuru yapılmaları gerekmektedir.