Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Kayıt Belgesi alma zorunluluğunu bazı ürünler için kaldırmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aşağıda yer alan ürünler için Bildirim Kayıt Belgesi alma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.

  • Hijyenik Ped, Çocuk Bezi Vb Ürünler Bildirimi
  • Hava Aromatize Edici Ürünler Bildirimi
  • Havuz suyu Kimyasalları Bildirimi

DİKKAT!!  Ürünleriniz için firmanızda Teknik Dosya bulundurma ve Türkçe etiket kullanımı zorunluluğunuz devam etmektedir.

Ürünleriniz, İl müdürlüklerinde görevli Gümrük ve Ticaret Denetmenleri tarafından yapılacak piyasa gözetimi denetimi faaliyetleri ile denetleneceklerdir.