2018 YILI ÇALIŞMA İZNİ İHLALLERİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2018 yılında çalışma izni olmaksızın çalışan/çalıştırılan yabancılar ile bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir.

İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTAR (TL) 2018
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7.130
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2.851
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 5.704
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 475

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.