2018 Yılı Çalışma İzni Harçları ve Değerli Kart Bedeli

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri harca tabi olup, harç miktarları 01.01.2018 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.

Bu nedenle Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kağıt bedeli alınacaktır.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınacaktır.

Bu doğrultuda ilgili harç ve değerli kağıt bedeli tutarları aşağıda belirtilmiştir;

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2018 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil)

Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).

615,20 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 1.230,40 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 1.845,60 TL
Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı 1 Yıl 228,90 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 6.152,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 6.152,70 TL
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

01.01.2018 den itibaren geçerli olacak, Bakanlıkça düzenlenen her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden, alınacak olan değerli kağıt bedeli

72 TL

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığı’na ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

-Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
-Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek bankalar:

  1. C. Ziraat Bankası
  2. Vakıflar Bankası
  3. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmemektedir.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kağıt bedelinin  yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kağıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)