GEÇİCİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ SURİYE UYRUKLU YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ HARÇLARINDA İNDİRİM

Geçici Koruma statüsünde bulunan Suriye uyruklu yabancılara ilişkin çalışma izin başvurularında 537,50 TL olarak tahsil edilen çalışma izni harcı, 492 sayılı Harçlar Kanununun vermiş olduğu yetki doğrultusunda Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak 200 TL’ye indirilmiştir.

Uygulama 15.12.2017 tarihinden itibaren Bakanlıkça onaylanacak çalışma izin başvurularında geçerli olacaktır.