TÜRK SOYLULUK KİMLİĞİ ALINMASI

Türk Soyluluk Kimliği, 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların, yabancı personel çalışma izni alarak  Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine,

Kamu, özel kurum, kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine göre, yabancı personel çalışma İzni alabilmelerinde kullanılan nüfus kayıt belgesidir.

Türk Soyluluk Kimliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uygun gördüğü takdirde, yabancı personel çalışma izni alım Kriterlerinden yabancının muaf olmasını sağlamaktadır.

Türk soylu yabancılar, bu belgeyi alabilmek için ikamet izinlerinin bağlı bulunduğu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü veya İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne aşağıda belirtilen belgelerle başvuru yapabilirler;

  1. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü veya İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde doldurulacak bildirim formu,
  2. Göç İdaresi’nce düzenlenmiş ikamet izin kartı fotokopisi
  3. Pasaport fotokopisi
  4. Diploma fotokopisi
  5. Yabancının vatandaşlığının bulunduğu Konsolosluktan alınmış Türk soylu belgesi yazısı (aslı veya
    Konsolosluk tasdikli örneği),
  6. Evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi
  7. Kimlik için iki adet fotoğraf

Nüfus kütüğüne kayıt edilen yabancılar, medeni ve şahsi hallerinde meydana gelecek her türlü değişiklikleri Nüfus Müdürlükleri’ne bildirmek zorundadırlar.

Daha önce verilen Türk Soyluluk Kimliği’nin süresinin sona ermesi veya diğer nedenlerle yenilenmesi için yabancılar ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat ederek durumlarının incelenmesi talebinde bulunabilirler.

Türk soylu yabancılara ait nüfus kayıtları, kişinin Türk vatandaşı olduğuna dair hak teşkil etmemekte ve vatandaşlık için bir hak doğurmamaktadır. Ancak çalışma izni alım işlemlerinde kolaylık sağlamaktadır.