YATIRIMCILARININ DİKKATİNE…

YATIRIM TEŞVİK TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR

Tebliğ No                  : 2017/1
Resmi Gazete          : 26.07.2017
tarih ve 30135 nolu Resmi Gazete

26 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren tebliğe istinaden yatırım teşvik belgesi kapsamında İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.

Ayrıca, entegre hayvancılık yatırımlarında aranan şartlarda kolaylıklar getirilmiş, enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesindeki kriterlerde değişiklik olmuştur.

Tebliğ ile ilgili tüm detaylar ve uygulamalar için; 

4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Tıklayınız >> YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN  UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1)