Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlamış ve taslağı görüşe sunmuştur.

Yapılan son değişikliklere göre ; sanayi ve profesyonel amaçlı ürünler için satış sonrası zorunluluğunun getirileceği görünmektedir.

Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.