Müeyyideli Kapatılan ve İptal Edilen DİİB/Dİİ Hk.

12.06.2017 tarihinde Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan yazıya istinaden; müeyyideli veya iptal edilerek kapanan Dahilde İşleme İzin/Belgelerinin tekrar değerlendirilmek üzere firmanın itiraza gitmesi yönünde müeyyideye yönelik tahsilatı yapılmamış değerlendirme neticesinde iptal veya müeyyidesi geri alınıp normal kapanan belge/izin kapsamında teminatların yükümlüye iade edilmesi belirtilmektedir. Ancak tahsilatı yapılmış, sonuçlanan işlemlerde teminat iade işlemi gerçekleşmemektedir.

Taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması yada iptal edilmesi kararının geri alınması ile ilgili yargı yoluna gidilmesi durumunda, mahkemece alınan karar doğrultusunda işlem tesis edilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı resmi yazı için tıklayınız>>>>>>>>>