İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti Hk

09.06.2017 tarihinde yayınlanan Gümrük Bakanlığı yazısına istinaden;  DIR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamında beyan edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde yani gümrük vergilerinin ödenmesi esnasında eşyanın gümrük kıymeti esas alınmaktadır.

Eşya birim fiyatının gerçeği yansıtmadığı yönünde şüphe duyulması halinde, 4458 sayılı Gümrük kanunun 24. Maddesine istinaden, aynı eşyanın satış bedeli yöntemi uygulanarak eşyanın satış bedeli gümrük kıymeti olarak esas alınır.

Bu yöntemle eşyanın Gümrük kıymeti belirlenemez ise, 4458 sayılı Gümrük kanunun 25. Maddesine istinaden, Gümrükten ihraç edilen benzer eşyanın satış bedeli, Gümrük kıymetine esas alınır.

Bu iki madde yöntemi ile belirlenemeyen eşya birim fiyatı için 4458 sayılı Gümrük kanunun 26. Maddesine istinaden son yöntem uygulanır. Bu yönteme göre,

  1. a) Türkiye’de üretilen eşyanın Türkiye içindeki satış fiyatı,
  2. b) Gümrük idaresinin iki alternatif kıymetten yüksek olanının kabul etmesini öngören bir sistem,
  3. c) Eşyanın ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı,
  4. d) Aynı veya benzer eşyanın, hesaplanmış kıymeti dışındaki maliyet bedeli, esas alınarak gümrük kıymeti belirlenir.

Gümrük kıymetine yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmemektedir. (Gümrük kanunu madde 28)

Yazıya konu, ilgili Gümrük kanunu maddeleri aşağıda detaylıca belirtilmektedir.

Gümrük Bakanlığı resmi yazı için tıklayınız>>>>>>>>>