Kozmetik Firmalarının Dikkatine

Yönetmelik Ekleri Değişikliği

Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2017/237 ve 2017/238 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Kozmetik Yönetmeliğinde Ek III ve Ek VI’da değişiklik yapılacaktır.

Bakanlığın yayınladığı duyuru için tıklayınız.

http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=2982