Güvenlik bilgi formu (GBF, MSDS, Materıal Safety Data Sheet )

Kontrol belgelerinin düzenlenmesinde ithal edilecek kimyasallar için Güvenlik bilgi Formunun hazırlanması şartı eklenmiştir.

Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanabilir. Güvenlik bilgi formu “MSDS” düzenlenmesi için 4M Danışmanlık kadrosundaki mühendislerimiz firmanıza hizmet verebilecek kapasitedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili duyuru linkleri aşağıda verilmiştir.

1) 09.01.2017

Duyuru-1 KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE

Güvenlik Bilgi Formu: 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmelidir. İlgili yönetmelik için tıklayınız

2) 19.01.2017

Duyuru-2 KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, Güvenlik Bilgi Formları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13 Aralık 2014 tarihli 29204 mükerrer sayılı Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şekliyle hazırlanmalıdır. Detaylar için tıklayınız